شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

موضوع فعالیت شرکت

  • سرمایه گذاری، تأسیس، تشکیل، خرید و فروش سهام انواع شرکتهای تولیدی، خدماتی، تجاری، مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اقدام به بازسازی، نوسازی، ساخت و اجرای انواع تأسیسات و طرحهای عمرانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • ارائه خدمات مشاوره در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی
  • تفویض و قبول نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
  • انجام کلیه عملیات تجاری از جمله واردات و صادرات، ایجاد دفتر، شعبه، نمایندگی و ایجاد مراکز تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها در داخل و خارج از کشور