شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

ماموریت‌ها و راهبردها

مأموریت:

ماموریت شرکت سرمایه گذاری هیرمند تلاش در جهت فعال سازی حداکثری ظرفیت دانشگاهیان کشور در راستای خلق ثروت، کارآفرینی و ایجاد فرصت های پیشرفت و توسعه کسب و کار برای دانش آموختگان دانشگاهی است.

راهبردهای اصلی:

تبدیل شدن به شرکت پیشرو در کشور
– استفاده بهینه از پتانسیل ها و سرمایه­های کشور اعم از منابع انسانی و مالی
– فعالیت اخلاق محور و پایبندی به منشور اخلاقی سازمان
– ارتقای روحیه کار جمعی
– اعمال مدیریت حرفه­ای
– نگاه عمیق، تفکر جهانی، اقدامات منطقه­ای، آینده­ نگری و همگامی با تغییرات جهانی
– پایبندی به استانداردها و شاخص های جهانی و بهره­ گیری از مدلهای موفق بین­المللی
– توسعه جامع و پایدار با رعایت مسائل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی