شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

اهداف و چشم‌انداز

چشم انداز:

دستیابی به جایگاه ممتاز و برتر در فعالیت‎های اقتصادی ملی و بین­ المللی به لحاظ ارزش دارایی‎ها با اتکا به توانایی‎های مدیریتی و سرمایه انسانی در اختیار شرکت با عملکردی منطبق بر معیارهای بین ­المللی

اهداف شرکت:

– ارتقای ارزش سهام سهامداران
– رضایت کلیه ذی‌نفعان
– ارتقای جایگاه شرکت در سطح ملی و بین­ المللی

ارزش‌های بنیادین:

– احترام به کرامت انسانی و ارزش های دینی و ملی
– قانون مداری در سطوح مختلف اعم از درک، رعایت و اجرا
– بهره‎گیری از دانش و آگاهی روز
– تاکید بر شایسته سالاری
– شفافیت در اهداف، برنامه‎ها، اقدامات، منابع و مصارف
– حفظ محیط زیست
– پایبندی به اخلاق حرفه‎ای

مؤلفه‌های مدیریتی:

– پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی
– نظم و انضباط کاری
– شفافیت عملکردی و سلامت اقتصادی
– دقت
– چابکی سازمانی و سرعت عمل در طراحی، برنامه­ریزی و اجرای طرح‌ها
– پاسخگویی
– بهبهود و ارتقاء مستمر