شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

اخبار و اطلاعیه‌ها

عنوان

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور

/
تاریخ26 آذر 1398
/
ارسال شده توسط
/
اظهار نظر0
/

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور، از ۲۶ آذرماه ۹۸ به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و در طول برگزاری این نمایشگاه، تفاهم نامه های متعددی توسط شرکت سرمایه گذاری هیرمند و دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه به منظور استفاده از یارانه تجاری سازی فناوری ها با وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های مختلف به امضا رسید.
غرفه اشتراکی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت سرمایه گذاری هیرمند در این نمایشگاه به عنوان یکی از غرفه­های برتر انتخاب شد. شاخص هایی همچون: سطح فناوری ارائه شده، حضور صاحبان فناوری، غرفه سازی، چیدمان، ارائه مناسب فناوری‌ها در غرفه، حضور مسئول غرفه و تعامل با بازدیدکنندگان و متقاضیان فناوری (B2B, B2C)از شاخص ‌های انتخاب غرفه برتر در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار بوده است.

شرکت سرمایه گذاری هیرمند، این توفیق را به همکاران دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور و سایر دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه تبریک می گوید.

پاسخ دهید