شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

شرکت توربین سازان نیکان(نیتکو)

از مهمترین زیرمجموعه های بخش صنعت شرکت سرمایه گذاری هیرمند شرکت توربین سازان نیکان است. شرکت توربین سازان نیکان یا نیتکو، به منظور ساخت ،احیاء قطعات ،تعمیرات اساسی و نوسازی توربین،پمپ، کمپرسور  و قطعات مجموعه های وابسته و نیز تاسیسات مربوطه در صنایع نفت و انرژی شکل گرفته است. http://nit-company.com

 

پروژه های انجام شده در شرکت نیتکو

 

پروژه های جاری در نیتکو