شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

خدمات فناوری اطلاعات IT

خدمات فناوری اطلاعات IT

امروزه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره غیرقابل چشم پوشی است. از این رو این حوزه در سال های گذشته فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران فراهم نموده است.

گروه فناوری اطلاعات شرکت هیرمند با درنظر گرفتن فرصت های موجود در این حوزه با اتخاذ استراتژی مشارکت با گروه های دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در زمینه ارائه خدمات IT فعالیت خود را گسترش داده است.

ماحصل فعالیت های تا به امروز این گروه، صادرات نرم افزار مدیریت سازمانی به بازارهای عراق و کره جنوبی، استقرار نرم افزار مدیریت فرآیندهای سازمانی در تعدادی از دانشگاه های برتر کشور و راه اندازی سرویس محاسبات سریع کامپیوتری برای امور پژوهشی است.