شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

آموزش های نوین(هیرمند آموزش)

 

آموزش های نوین(هیرمند آموزش)

امروزه و با توجه به گستردگی دانش تخصصی و وجود نرم‌افزارهای متعدد، نیاز به شرکت در دوره‌های آموزشی مختص هر رشته و گرایش بیش از پیش احساس می‌شود. در شرایط کنونی که موسسات و نهادهای مختلف به صورت رسمی و غیررسمی متولی امر آموزش‌های جانبی شده‌اند و همین مهم پیامدهای مخربی را نیز به بار آورده است؛ وظیفه نهاد دانشگاه و مجموعه‌هایی برخاسته از دانشگاه به عنوان عالی‌ترین مرجع آموزش در کشور است که با ایجاد بسترهای مناسب آموزش‌های تکمیلی، بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و دانش و تخصص اساتید مجرب، هدایتگری دانشجویان و دانشگاهیان در مسیر درست و ایفای نقش محوری در مسیر آموزش‌های تکمیلی، به وظایف خود به بهترین نحو عمل کنند.

با توجه به این موارد، شرکت ‌بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند برخاسته از دانشگاه و متکی به توانمندی‌های علمی و فنی کادر متخصص دانشگاه علم و صنعت ایران گام در مسیر راه‌اندازی یک موسسه آموزشی نهاد تا با عنایت به صلاحیت محسوس نهاد دانشگاه در راستای ارائه آموزش‌های تکمیلی، ضمن ارائه خدمات آموزشی با اثرگذاری بهینه و تربیت نیروی متخصص جامع‌الشرایط، افزون بر فعالیت‌های اقتصادی خود، در توسعه دانش و مهارت دانشجویان و دانشگاهیان همان طلایه‌داران فردای کشور، نقش‌آفرین باشد.

hdiust.com