شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

نوآوری های حوزه فرهنگ و هنر

 

نوآوری های حوزه فرهنگ و هنر

با رونق یافتن اقتصاد فرهنگ و هنر، نه فقط این حوزه بلکه حیات اجتماعی و فرهنگی سایر بخش ها نیز توسعه خواهد یافت و از آنجا که خلاقیت و نوآوری رکن اصلی فعالیت های هنری است، سرمایه گذاری در این حوزه، به تقویت اقتصاد خلاق در کشور خواهد انجامید. از سوی دیگر با توجه به گستردگی جغرافیایی فعالیت های هنری، از جمله صنایع دستی در سراسر کشور، علاوه بر امکان دستیابی به فرصت های فراوان سرمایه گذاری خرد و کلان برای سرمایه گذاران، تلاشی موثر در مسیر توسعه پایدار کشور نیز صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس شرکت سرمایه گذاری هیرمند تا کنون با شناسایی برخی از این فرصت ها در زمینه هایی نظیر برندسازی و تولید البسه صنایع دستی و البسه محلی سرمایه گذاری نموده است.