شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

تجارت و بازرگانی

تجارت و بازرگانی

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) و تقاضای داخلی (واردات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت‌های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ایران جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.

با توجه به این شرایط شناسایی خلأهای موجود در زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی، به عنوان یکی از اقدامات اساسی در رفع معضلات تولید و خدمات در کشور مطرح است. نگاه مهندسی و علمی به موضوع تجارت و بازرگانی در کنار تجربیات موفق مدیران شرکت، باعث شده تا ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای ایجاد گروه تخصصی تجارت در شرکت وجود داشته باشد. اشراف علمی و فنی بر نیازها و تقاضای بازار مصرف داخلی در کنار نگاه تخصصی به محصولات خارجی می‌تواند به عنوان مزیت شرکت هیرمند در فعالیت های تجاری قلمداد شود. همچنین شناسایی توانمندی های موجود در صنایع داخلی و احصاء فرصت های صادراتی، امکان عرضه محصولات داخلی در بازارهای جهانی را فراهم می­ آورد. از سوی دیگر وجود پتانسیل علمی در جامعه دانشگاهی کشور، سبب می­شود فرصت قابل توجهی در صادرات خدمات فنی و مهندسی بوجود آید. شرکت هیرمند با در اختیار داشتن مراکز و دفاتر تجاری در برخی کشورهای خارجی و ایجاد همکاری ­های هدفمند با تجار و بازرگانان بین­ المللی، قصد حضور پر رنگ در عرصه تجارت را دارد.